KONTAKT

Stowarzyszenie Szkolny Klub Sportów i Turystyki Górskiej i Nizinnej „Wichura”

Wpis do ewidencji nr 52- Starosta Pszczyński

data wpisu, rejestracji lub utworzenia: 14 stycznia 2011

nr NIP: 638- 179-29-51 nr REGON: 241848203

adres: 43-200 Pszczyna ul.: Staromiejska 41

numer rachunku bankowego: 33 2030 0045 1110 0000 0197 1230 nazwa banku: BGŻ SA O/Pszczyna

założyciel klubu:

Joanna Rozmus-Cader

tel: 663-062-036

wichura2004@gmail.com