Zarząd Stowarzyszenia

Stowarzyszenie istnieje od 2011 roku. Na zebraniu 05.01.2021r. został wybrany zarząd stowarzyszenia na lata 2021-2026, w skład którego wchodzą:

Joanna Rozmus-Cader- prezes

Maciej Cader- viceprezes

Katarzyna Przybylska- viceprezes

Marcelina Stekla- skarbnik

Bożena Grząba- sekretarz