Zarząd Stowarzyszenia

Stowarzyszenie istnieje od 2011 roku. Na zebraniu 4.01.2016 r. został wybrany zarząd stowarzyszenia na lata 2016-2021, w skład którego wchodzą:

Joanna Rozmus-Cader- prezes

Maciej Cader- viceprezes

Aleksandra Smołka- viceprezes

Marek Ćwierz- skarbnik

Katarzyna Przybylska- sekretarz