2023-05-14 Kłak- Mała Fatra

Galeria zdjęć:)

W niedzielę 14 maja grupa 48 Wichurzan wybrała się w pasmo Małej Fatry, by zdobyć malowniczy szczyt o nazwie Kłak 1352 m n.p.m. Jest on ostatnim wybitnym szczytem, kończącym na południu główny grzbiet Luczańskiej Małej Fatry. Wznosząc się stromo nad przełęczą Fačkovské sedlo (802 m), która oddziela Małą Fatrę od Gór Strażowskich (Stražovské Vrchy), stanowi charakterystyczną dominantę zarówno Kotliny Górnonitrzańskiej na południu, jak i Kotliny Rajeckiej na zachodzie. Wierzchołek góry zwieńczony jest podwójnym krzyżem – identycznym, jak w godle państwowym Słowacji. Szczyt Kľaku tworzy potężna płyta zbudowana z dolomitów i wapieni tzw. serii choczańskiej. Łagodnie nachylona ku wschodowi i częściowo północy, w pozostałych dwóch kierunkach obrywa się kilkudziesięciometrowymi, pionowymi urwiskami. Skalna powierzchnia szczytowa jest nierówna i spękana, pełna uskoków i szczelin.

Ten niezwykle urokliwy szczyt rozpoznawany jest z każdego punktu umiejscowionego w promieniu kilkudziesięciu kilometrów od niego. Wyjście na niego prowadzi żółty szlak. Po drodze, na jednej z polan podczas odpoczynku, turyści mogli zapoznać się z przepiękną panoramą od Gór Strażowskich począwszy przez Wielką Fatrę, Tatry Niżne, Tatry, Góry Choczańskie i Małą Fatrę. Mimo kapryśnej pogody, udało się Wichurzanom zdobyć szczyt Kłaka, który pokryty jest przepięknymi skałami. Wichurzanie dołączyli po raz kolejny do akcji: „Zdobywamy szczyty dla hospicjum” i już 25 turystów przybiło pierwsze pieczątki do książeczek:) Na wierzchołku był czas na odpoczynek oraz  zrobienie sobie pamiątkowych zdjęć przy krzyżu. Po przerwie Wichurzanie musieli wracać na parking, na którym czekał autobus.

W drodze powrotnej wstąpili jeszcze do skansenowej wioski Cićmany. Aby zapobiec nagrzewaniu się drewnianych konstrukcji, w słowackich Čičmanach ponad 130 chałup pomalowano w białe ornamenty. Zjawisko nie ma sobie równych w Europie Środkowej. Średniej wielkości miejscowość Čičmany, zamieszkiwana przez 1,5 tysiąca osób rozlokowała się u stóp Gór Strażowskich (Stražovske Vrchy) w Čičmanskiej Dolinie.

Wyjazd został dofinansowany przez Gminę Pszczyna.

Z turystycznym pozdrowieniem,

Joanna Rozmus-Cader

regulamin Kłak