GSB dla dzieci z Hospicjum:)-29-30.09.2016

Galeria zdjęć:)- kliknij

Koniec września okazał się dla Wichurzan wspaniałym czasem na pobyt w górach. W odezwie na kolejną akcję dobroczynną wybrali się młodzi turyści na dwa dni w Beskid Śląski.

Dwadzieścia pięć osób ze szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły średniej wyruszyło z Wisły Głębce w czwartek 29 września, by zielonym szlakiem dojść do czerwonego- głównego beskidzkiego i dalej wędrować w kierunku Stożka. Drugiego dnia do grupy Wichurzan dołączył jeszcze przedszkolak Staś z rodzicami i czworonożnym członkiem klubu- Benkiem:)

Wspaniała panorama Beskidów pozwoliła na powtórzenie i utrwalenie wiadomości zdobywanych w ostatnim czasie podczas wyjazdów Wichurzan.
Noc spędzili turyści w schronisku na Soszowie, ale wcześniej uczestniczyli jeszcze w szkoleniu pierwszej pomocy prowadzonej przez medycznego ratownika GOPR. Zajęcia były bardzo ciekawe, a uczestnicy mogli sami przećwiczyć czynności resuscytacyjne na manekinach.

Rankiem następnego dnia wraz z głównym organizatorem rajdu wyruszyli Wichurzanie w imprezowych koszulkach w kierunku Czantorii. Jesienne kolory umilały wędrówkę a panorama sięgająca aż po Tatry, zachęcała do dłuższych odpoczynków.

Radość dzieci i młodzieży była podwójna, gdyż wędrówka w szczytnym celu jest zawsze bardzo atrakcyjna. Oczywiście dodatkowo Wichurzanie zdobywali jeszcze „Szczyty dla Hospicjum” św. Ojca Pio w Pszczynie.

Swoją dwudniową przygodę zakończyli przy początku/końcu Głównego Szlaku Beskidzkiego w Ustroniu Zdroju. Stąd wyruszyli w drogę powrotną do Pszczyny.

Wspaniała współpraca pomiędzy najmłodszymi i najstarszymi uczestnikami wycieczki cieszy najbardziej organizatorów, gdyż integracja dzieci i młodzieży to jeden z najważniejszych celów tych wyjazdów.

 

Z turystycznym pozdrowieniem

Joanna Rozmus-Cader